Pakume inglise keele individuaaltunde / konsultatsioone soodsa hinnaga – 25 € / 60 min.
Kohtumised toimuvad Zoomi või Skype’i teel ja kestavad 1 h või kauem, vastavalt kliendi soovile.

Konsultatsioonid sobivad hästi inimesele, …

  • … kes soovib edasi arendada oma inglise keele oskust, aga kellel pole aega kursustel osaleda ning kellele omal käel õppimine ei tundu piisavalt efektiivsena
  • … kellel on vaja lihvida mõnda oma esitlust (slaide või suulist ettekannet)
  • … kellel on vaja valmistuda ingliskeelseks tööintervjuuks või muuks kohtumiseks
  • jne.

Lihvime täpselt neid inglise keele osaoskusi, mida õppijal on vaja.

Huvi korral palume võtta ühendust aadressil rukkilille.translate@gmail.com, et teha proovikohtumine (15-30 min) Zoomis/Skype’is, jõudmaks selgusele, kas see õppevorm vastab praegu Teie vajadustele.

NB! Pakkumine kehtib, kuni graafik saab täis.

Konsultatsioone juhendab Elina Tamm (end. Aslett):

  • hariduselt inglise filoloog ja gümnaasiumi inglise keele õpetaja (Tallinna Ülikool cum laude 2005)
  • õpetanud 5 a ühes Eesti koolis, sh 4 a andnud valikainet inglise keele riigieksamiks valmistujatele ning olnud inglise keele riigieksami suulise osa eksamineerija
  • töötanud 1 a õpetajana ühes USA koolis
  • andnud palju keelekursusi täiskasvanutele (alates aastast 1995)
  • juhendanud väga erinevas vanuses, tausta ja keeletasemega individuaalõppijaid, sh õpetanud nii inglise kui norra keelt eesti emakeelega inimestele, samuti eesti keelt muu emakeelega inimestele (inglise keele baasil)

MEIE KLIENDID ÜTLEVAD…

„Elina oli minu teismelise koduõppel oleva poja inglise keele õpetaja terve 2021.–2022. õppeaasta jooksul. Tunnid toimusid 2x nädalas virtuaalselt. Väga meeldis Elina põhjalik süvenemine õpilasesse eesmärgiga tekitada temas eelkõige sisemist huvi keele kasutamisvõimaluste vastu. Õpetaja ja õpilane kasutasid õppematerjalina küll ka õpikut, kuid õpetaja püüdis leida lisaks õpilase huvist lähtuvaid silmaringi laiendavaid materjale. Väga meeldis, et lisaks töötati põhjalikumalt ka lugemis- ja kirjutamisoskuse parandamise ja grammatikaga. Oli suurepärane kogeda, et õpetaja kuulas osavõtlikult ära õpilase ettepanekud tundide korralduse osas ning võttis neid arvesse, jäädes siiski õppeprotsessi sisuliseks juhiks. Poolaasta lõpul koostas õpetaja põhjaliku kokkuvõtte tehtud tööst ja andis õpilasele ja lapsevanemale tagasisidet, mis tehtud ja kuhu võiks edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Seda võeti kooli õppenõukogus arvesse õpilase hindamisel ja järgmisse klassi edasiviimisel. Loodan väga, et tunnid Elinaga jätkuvad ka eeloleval õppeaastal.“

Triin Vissel, 7 aastat poja koduõpet juhtinud lapsevanem

(22. juuli 2022)